Gezondheid! Tot voor kort konden we deze bondige boodschap nog regelmatig herhalen tijdens de toogevaluaties na terug een dagje zeegenot. Door de nieuwe drooglegging vallen die gelegenheden terug weg maar de boodschap klinkt harder. De bar is gesloten en ook gezellig...