LIDMAATSCHAP 2023

Wat kost “onbetaalbaar”?

Voordelen

 • Lid watersportfederatie WWSV
 • Verzekering wereldwijd B.A en L.O.
 • Wedstrijdlicentie
 • Clubevents – gratis of met korting
 • Gratis gebruik sups, kajaks, golf-, skim- & bodyboards
 • Gratis gebruik verwarmde kleedkamers & douches, sport – & spelmaterialen en internet
 • Gratis rescue & sleepdienst binnen de voorschriften
 • Grote korting sportkampen, lesreeksen, huur, ligplaatsen, lockers en huur sportmaterialen
 • 15% korting in de beachbar
 • 10% korting bij Icarus Shop Zeebrugge

Eénmalige toetreding

Nieuwe leden (geen lid in 2022): € 40/adres
Deze éénmalige bijdrage is niet van toepassing op jeugdleden.

 

beste jaar-aftrap: een anemos lidmaatschap!

Jaarlijkse ledenbijdrage

Jeugdlid (’2002 & later) €95
Individueel lid €135
Duolid* €200
Gezin 3* personen €230
Gezin 4* personen €255
Gezin 5* personen €280
( * op hetzelfde adres )

Kitelid (extra verzekering, talis) + €15

Daggast € 5

Gebruik accommodatie, douches, sport- & spelmateriaal

Daglid € 20

Idem gast + dagverz B.A. en L.O., gratis rescue

Leeg laten
Clubvoorschiften

Er wordt verondersteld dat iedere bezoeker deze voorschriften kent en respecteert, teneinde onze watersporthobby veilig en democratisch te kunnen beoefenen in een gezellige, sportieve clubsfeer. Het bestuur kan een lidmaatschap ten aller tijde weigeren of intrekken wegens wangedrag. Eventuele aanpassingen aan deze voorschriften worden aan het meldingsbord in het clublokaal kenbaar gemaakt.

 

Veiligheid

 • Elementaire veiligheidsvoorschriften: medisch geschikt zijn, kunnen zwemmen, het dragen van een zwemvest en kennis van de voorrangsregels. Per discipline zijn er nog specifieke veiligheidsvoorschriften die op te vragen zijn aan de strandreceptie.
 • Enkel reddingsdienst bij gehesen groene wimpel aan de hoogwaterlijn. Bij het strijken van die wimpel, is er nog reddingsdienst tot alle opvarenden binnen de veiligheidszone de mogelijkheid hebben gehad te stranden.
 • Wil men buiten de afgebakende veiligheidszone varen, dan wordt dit meegedeeld en nadien afgemeld in het logboek aan de strandreceptie. Kennisname van de getijden en stromingen! Gratis redding- en sleepdienst indien de clubvoorschriften gerespecteerd worden. Indien niet: 30/begonnen uur.

Gebruik materiaal

 • Douches, kleedkamers, trailers, werkmateriaal, strandspelen en sommige sportmaterialen zijn gratis ter beschikking voor leden. De materialen dienen in dezelfde staat teruggebracht te worden. Schade dient uiteraard te worden vergoed. De trailers worden telkens teruggebracht naar de hoogwaterlijn. Gebruik van werkmateriaal, strandspelen en sportmaterialen wordt aangevraagd aan de strandreceptie.
 • Pakken en zwemvesten dienen na gebruik gespoeld te worden en teruggehangen.
 • Bij gebruik van clubcatamarans wordt een waarborg van 300 € gevraagd. Schade door onoordeelkundige handelingen of opgelopen tijdens het zeilen buiten de veiligheidszone wordt verrekend; Pechdienst buiten de veiligheidszone kost 30 € per begonnen uur. Niet-leden dienen tevens de lidmaatschapsbijdrage te betalen.
 • De clubverantwoordelijken kunnen de gebruiker van clubmateriaal ten allen tijde van het water halen, indien blijkt dat deze niet het minimum vereiste niveau beheerst. In dit geval wordt de bijdrage ook niet terug-betaald.

Transportdienst

 • Enkel voor leden en bezoekers die geen openstaande rekening hebben bij de vereniging.
 • Voorrang naar en van het water voor boten die klaarstaan op een trailer.
 • Op heel drukke momenten is er enkel transport door het zacht zand.
 • Boten op een handtrailer zonder vaste dissel worden niet getrokken. Uitzondering kan  indien ze vlot gekoppeld kunnen worden aan een trailer met dissel.

Motorboten, waterski en jetski

 • Motorboten zonder rescue- of begeleidingsopdracht en jetski’s mogen niet vertrekken vanop het strand, noch gestationeerd worden op het strand.
 • Waterski en wakeboard is toegelaten op 200 m. van de waterlijn en geeft de niet-gemotoriseerde watersport steeds voorrang.

Kiten

 • Oplaten en neerlaten van de kites gebeurt in de voorziene kitezone met een vrije ruimte van 50 m.
 • Kiteleash is verplicht. Bij gebruik van boardleash is helm verplicht.
 • Iedere beoefenaar die geen les volgt, dient een kitesafe-lycra te dragen en aan de trapeze een talis van het lopende jaar.

Strandzeilen, strandsurfen, buggykite

 • Toegestaan alle dagen in de periode van 15 oktober t.e.m. 14 maart.
 • In de periode van 15 maart t.e.m. 14 oktober is het toegestaan tijdens de schooldagen. Tijdens de schoolvrije dagen enkel toegestaan voor 10.30 u en na 20 u. Eventuele uitzonderingen (indien geen volk) te overleggen met de club.
 • Gebruik helm is verplicht voor de ongevallenverzekering.
 • Deze activiteiten zijn ten strengste verboden in het strandreservaat (ten westen van de palen en gele boeien).

Wagens op het strand / dijk.

 • Enkel de wagens met het officieel toelatingsbewijs van  de gemeentepolitie worden toegelaten op het strand. Voor eventuele schade aan, of boetes voor andere wagens op het strand komt de club niet tussen.
 • Lossen & laden dient te gebeuren op de parkeerzone, niet op de dijk noch op het strand.

Bar

 • Enkel leden kunnen een drankkaart (voordeeltarieven) bekomen.
 • Eigen dranken zijn niet toegelaten in het clubgebouw en het terras.
 • Eigen dranken op de strandconcessie, worden niet toegelaten indien dit in groepsverband wordt georganiseerd.

Privé materiaal

 • Boten en zeilkisten krijgen een vaste ligplaats na melding en betaling van de ligplaats.
 • Boten dienen op minstens 1 liefst 2 plaatsen verankerd te zijn. De verankering dient volledig ingegraven te worden. Bij ontbreken van verankering kan de club op eigen initiatief een verankering plaatsen waarvoor een vergoeding van 20 € zal gerekend worden.
 • Trailers mogen slechts op het strand blijven als de boot erop vastligt en voor het strandtransport worden gebruikt. Ze dienen eveneens verankerd te worden.
 • De waterlijn dient vrij gehouden te worden. Schade berokkend door achtergelaten privé-materiaal aan de waterlijn, is voor rekening van de eigenaar.
 • Ligplaatsen zijn geen “in bewaringname” : de club kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal.
 • De transportdoorgangen (=ganse breedte van de matten) in het botenpark dienen vrij gehouden te worden. Schade aan privé-materiaal dat zich op of boven (spibomen…) die doorgangen bevindt, wordt niet vergoed.
 • Geen zeilen optuigen of drogen op de dijk.
 • Er mag niets  buiten de omheining geplaatst worden.
 • Privé-sponsoring op boten en zeilen kan per sponsor voor maximaal 1 boot.
 • Zeilkisten kunnen gratis achter de eigen boot liggen indien ze niet breder zijn dan 3 m. en niet hoger dan 90 cm.

Sportkampen

ANNULATIEVOORWAARDEN en TERUGBETALINGEN

 • Indien 2 weken na de bevestiging nog niet betaald werd, kan uw inschrijving geannuleerd worden ten voordele van andere kandidaat-deelnemers.
 • Indien u het kamp annuleert tot 2 weken voor aanvang, wordt 50% terugbetaald. Nadien enkel indien ahv attest bewezen kan worden dat het een onvoorzien noodgeval betreft.
 • Indien de activiteit om organisatorische redenen niet kan doorgaan, wordt het deelnemingsgeld volledig terugbetaald.
 • De annulering bij aanvang van de cursus of bij onderbreken van een activiteit om welke reden dan ook, geeft geen recht op terugbetaling.
X